Prijs der Nederlandse Letteren
Taalunie Literatuur Vlaanderen Nederlands Letterenfonds

Willem Frederik Hermans

'Ik behoor tot die schrijvers die altijd hetzelfde boek schrijven'
Willem Frederik Hermans
Foto: Chris van Houts

'Willem Frederik Hermans is herhaaldelijk verweten dat hij harteloos zou zijn, vrijwel geheel gespeend van menslijk gevoel, of zelfs sadistisch. De jury meent echter dat dit volstrekt ten onrechte geschiedt. Natuurlijk kan een levensvisie als die van Hermans moeilijk resulteren in een vriendelijke meelevendheid. Des te opmerkelijker is juist dat hij de aanwezigheid en het belang van het sentiment allerminst ontkent. [...] Men zou veeleer moeten spreken van: maximaal toelaatbare humaniteit.'

(Uit het rapport van de jury van de Prijs der Nederlandse Letteren 1977)

Voor uitgebreidere informatie over deze auteur, zie ook:
www.dbnl.org
www.willemfrederikhermans.nl
www.wfhermansvolledigewerken.nl
Hermans-magazine

Lees verder »

In de bijlage (pdf, 552 KB) vindt u achtereenvolgens meer informatie over:
» Inleiding
» Juryrapport
» Dankwoord
» Uitreikingfoto

Bron: Gedeeld Domein: bulletin van de Algemene Conferentie der Nederlandse Letteren (1977), 's-Gravenhage; Brussel.