Prijs der Nederlandse Letteren
Taalunie Literatuur Vlaanderen Nederlands Letterenfonds

Gerard Walschap

'Misprijst, veracht en bevecht elkaar toch niet meer om redenen van God of godsdienst. Met of zonder God, in de ware godsdienst en in de valse, altijd is uw eerste plicht elkaar te begrijpen, eerbiedigen en liefhebben'

Zuster Virgilia (1951)

Lees verder

» Uitreiking