Prijs der Nederlandse Letteren
Taalunie Literatuur Vlaanderen Nederlands Letterenfonds

A. Roland Holst

'In mijn jeugd kreeg mijn dichterschap - zoals dat heet - zijn groeikoortsen te danken aan de Engelse poëzie [...].'

'Het dichterlijk werk van Adrianus Roland Holst strekt zich uit over een tijdvak van een halve eeuw. Naarmate zijn leven vorderde, heeft zijn uitdrukkingsvorm zich steeds meer gezuiverd en de intensiteit gekregen van het waarlijk klassieke. Hierin komt overigens een veelszins romatische persoonlijkheid tot uitdrukking. Deze persoonlijkheid heeft een wereldbeeld van bijzondere oorspronkelijkheid ontworpen, dat reeds verschillende generaties heeft gefascineerd.'

(Uit het rapport van de jury van de Prijs der Nederlandse Letteren 1959)

Een filmpje van de uitreiking op Youtube.

Voor uitgebreidere informatie over deze auteur, zie ook:
www.xs4all.nl/~nil

Lees verder

Lees verder »

In de bijlage (pdf, 733 KB) vindt u achtereenvolgens meer informatie over:
» Uitreiking
» Toespraak
» Dankwoord
» Juryrapport

Bron: Gedeeld Domein: bulletin van de Algemene Conferentie der Nederlandse Letteren (1959, nr.6 en 7), 's-Gravenhage; Brussel.