Prijs der Nederlandse Letteren
Taalunie Literatuur Vlaanderen Nederlands Letterenfonds

Gerard Reve

'Hij zoog de borst vol adem en stapte in bed. 'Het is gezien,' mompelde hij, 'het is niet onopgemerkt gebleven.' Hij strekte zich uit en viel in een diepe slaap.'

De avonden (1947)

Gerard Reve (c) C. van Houts
Foto: C. van Houts

'Het ruim vijftig jaar durende schrijverschap van Gerard Reve heeft een even omvangrijk als schitterend werk opgeleverd, dat hem tot een der meest gelezen schrijvers van de naoorlogse literatuur heeft gemaakt, tot een van de meest becommentarieerde en ook, misschien niet minder: geruchtmakendste. Maar waar geen gerucht is, is geen vuur.'

(Uit het rapport van de jury van de Prijs der Nederlandse Letteren 2001)

Lees verder

» Uitreiking
» Juryrapport
» Persbericht(en)