Prijs der Nederlandse Letteren
Taalunie Literatuur Vlaanderen Nederlands Letterenfonds

Uitreiking

In 2007 kende het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie de Prijs der Nederlandse Letteren toe aan de Nederlandse auteur Jeroen Brouwers op voordracht van een jury, onder het voorzitterschap van dichter Anton Korteweg.

Jeroen Brouwers ziet af van de Prijs

De uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren was voorzien eind november 2007 in het Koninklijk Paleis te Brussel. Op 24 oktober liet Jeroen Brouwers echter weten dat hij afzag van de Prijs. Voordien had Jeroen Brouwers het Comitë van Ministers laten weten dat hij het bedrag van 16.000 euro dat verbonden was aan de Prijs te laag vond. Het Comitë besloot op 22 oktober echter niet in te gaan op zijn verzoek de prijs te verhogen, maar advies in te winnen bij de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren over de vraag of het bedrag van de Prijs recht doet aan het daarmee verbonden prestige.

Het is de eerste maal in de geschiedenis van de Prijs der Nederlandse Letteren dat de Prijs wordt geweigerd. Naar aanleiding van Brouwers' weigering ontstond in de media een debat rond de inkomenspositie van Vlaamse en Nederlandse auteurs en de rol van de overheid daarin.

Samenstelling Comitë van Ministers 2007

Ronald Plasterk, Nederlands minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (voorzitter)
Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel
Marja van Bijsterveldt, Nederlands staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming
Vertegenwoordiger namens de Republiek Suriname is Edwin Wolf, Surinaams minister van Onderwijs en Volksontwikkeling of Urmila Joella-Sewnundun, ambassadeur van Suriname in Nederland

Voor een uitgebreide biografie en literatuurlijst zie DBNL.
Website Jeroen Brouwers